voor_de_leden

Laatste update 03-12-2016

BuiltWithNOF

VFKG webmaster  Evert van den Broek

FKG in defilé

     

    ORGANISATIE

    Militaire en Organisatorische zaken

    Stichting tot behoud van het VFKG

    Bestuur

    Kolonel (HMV) b.d. Drs. Ing. T.J.J. de Vries  -  voorzitter

    Luitenant-kolonel R.H.M. Boeije  - secretaris

    De heer C. van Brugge - penningmeester

    Vacature         Manager VFKG

    De heer A. de Kluijver - orkest-manager en bestuurslid

    Kapitein b.d.  S. Maas-  bestuurslid

    Ton in ‘t Hout - bestuurslid

    Kolonel b.d. B. van der Veen - adviserend lid

    Adviseur t.b.v. het bestuur

    Regiments Adjudant  Frans Schiltman

    Muzikale leiding

    Peter Poel  -  Dirigent

    André Bos  -  2e Dirigent

    Gerrit Klein Hulze   -3e Dirigent

    Corné Pas  -  Instructeur/Tamboer Maître

    Marcel van der Valk  -  2e Tamboer Maître

    Jan van Putten   - 3e Tamboer - Maître

    Commissie Optredens (COOP)

    Peter Poel  -  voorzitter - dirigent/ kapelmeester

    Corné Pas -  secretaris - Instructeur/ Tamboer maitre

    Tjeerd de Vries  - lid 

    Cor Daalmeijer - lid

    Cees van Brugge - lid

    Commissie Acquisitie & Logistiek (CAL)

    Vacature   - VFKG -manager

    Arie de Kluijver - lid

    Luitenant-kolonel R.H.M. Boeije - lid

    Kapitein b.d.  S. Maas - lid

    Klankbordgroep

    Gerrit Klein Hunze - lid

    Henk Mus - lid

    Ronald Plaizier - lid

    Muziekarchivaris

    Henk Mus

    Choreografie show

    Corné Pas

    Uniformcommissie

    Beleid en contacten met Defensie:  Ton in ‘t Hout

    Beheer:   Mimi van der Venne  en Ton in ‘t Hout

    Sectiehoofden:

    Cees van Brugge - Bugels

    Gerard van den Bosch - Trompetten

    Bert Greven  - Saxofoons

    Ger Vellema  - Hoorns

    Theo van den Oever - Baritons/ Euphoniums

    Johan Winter  - Trombones

    Dick Wardenier - Bassen

    Cees Kalkman  - Slagwerkers

    Michel Terpelle  - Tamboers

    Webmaster en centraal communicatiepunt naar de leden:

    Evert van den Broek

     

[startpagina] [historie] [fanfareorkest] [tamboerkorps] [muzikale leiding] [organisatie] [optredens] [terugblik 2015] [informatie] [uniform] [Links] [Deutsch] [English] [Videoregistraties]